Dự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.

    Chủ đầu tư: United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Bộ Công Thương (MOIT)

    Nhiệm vụ: Đánh giá tác động và hiệu quả thực hiện dự án

    Thời gian thực hiện: 2019 – 2020

    Previous articleTên dự án: Kế hoạch hành động sản xuất sạch hơn trong công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019
    Next articleDự án: “Nghiên cứu và xây dựng lộ trình triển khai xây dựng tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm máy tính để bàn” và “Hỗ trợ triển khai chuyển đổi thị trường động cơ điện”