Dự án: “Nghiên cứu và xây dựng lộ trình triển khai xây dựng tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm máy tính để bàn” và “Hỗ trợ triển khai chuyển đổi thị trường động cơ điện”

    Chủ đầu tư: Ngân hàng thế giới

    Nhiệm vụ: Nghiên cứu và xây dựng lộ trình triển khai xây dựng tiêu chuẩn và dán nhãn năng lượng cho sản phẩm máy tính để bàn và đề xuất kế hoạch chuyển đổi thị trường động cơ điện ở Việt Nam

    Thời gian thực hiện: 2020 – 2021

    Previous articleDự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành nồi hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam.
    Next articleDự án: Hỗ trợ kỹ thuật về Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Năng lượng