Dự án: Khảo sát đánh giá sự phát triển xanh và tiềm năng tiết kiệm năng lượng cho các doanh nghiệp tại Việt Nam

  Chủ đầu tư: Chương trình phát triển liên hợp quốc (UNDP)

  Thời gian thực hiện: 2021

  Mục tiêu của nhiệm vụ là thực hiện khảo sát các doanh nghiệp về thực trạng và tiềm năng phát triển xanh, tập trung vào sử dụng năng lượng hiệu quả và năng lượng tái tạo

  GreenDC chịu trách nhiệm thiết kế, tổ chức khảo sát thu thập và xử lý thông tin thu thập được từ 400 doanh nghiệp thuộc các ngành: Dệt may, Giấy, Chế biến nông sản, Khách sạn, chế biến thuỷ sản

  Previous articleDự án: Hỗ trợ kỹ thuật về Ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Năng lượng
  Next articleDự án “Kế hoạch quản lý loại trừ các chất HCFC của Việt Nam Giai đoạn II”