Dự án: Nghiên cứu thị trường năng lượng tại Việt Nam

    Chủ đầu tư: Hanwha Energy Corporation (“HEC”)

    Thời gian: 2018

    Previous articleDự án: Dự án Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam
    Next articleDự án: Thí điểm xây dựng định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng cho ngành Nhựa