Dự án JCM “Mô hình thu hồi và tiêu hủy F-gas tại Việt Nam”

    Đối tác: MARUBENI CORPORATION, Bộ Kinh tế và Môi trường Nhật Bản (METI)

    Nhiệm vụ: Nghiên cứu thị trường F-gas tại Việt Nam và hỗ trợ thành lập các cơ sở thu gom, tiêu hủy F-gas tại Việt Nam

    Thời gian: 2018

    Previous articleDự án: Thí điểm xây dựng định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu, năng lượng cho ngành Nhựa
    Next articleDự án: Tư vấn phản biện và giám định xã hội 2018