Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng thực hiện Chương trình Nâng cấp đô thị quốc gia và điều phối thực hiện dự án Nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long

    Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị, Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng

    Nhiệm vụ: Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, in ấn, làm phim phục vụ kết thúc dự án MDR-UUP

    Thời gian thực hiện: 2018

    Previous articleDự án: Tư vấn phản biện và giám định xã hội 2018
    Next articleHỘI NGHỊ QUỐC TẾ G20 VÀ CÁC NƯỚC ASEAN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ