Tổ chức sự kiện

Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn, hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương doanh nghiệp và tổ chức.

Đng cập nhật…

Previous articleÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÁC SƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở HÀ NỘI
Next articleQuản lý năng lượng