Chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu, đánh giá, giới thiệu và chuyển giao công nghệ hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường phục vụ cho các cơ sở sản xuất, toà nhà và dịch...