ÁP DỤNG CÁC GIẢI PHÁP SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG CÁC SƠ SỞ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP Ở HÀ NỘI

Thực hiện hợp đồng đặt hàng của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Phát triển Xanh (GreenDC) đã tổ chức tư vấn hỗ trợ, hướng dẫn các cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các nhóm ngành trọng điểm trên địa bàn Thành phố Hà Nội áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn trong năm 2019.

Tổng cộng, có 10 công ty đã được lựa chọn và tư vấn, hỗ trợ, gồm: Công ty cổ phần bia Hà Nội Kim Bài, Cty TNHH Điện máy Đức Anh, Công ty TNHH thiết bị điện TAB Việt Nam,Công ty Cổ phần Quốc Dũng Sài Gòn, Công ty cổ phần công nghệ Thái Hưng Khang, Công ty TNHH may xuất khẩu DHA, Công ty Cổ phần cơ khí Vinaco, Công ty CP Thực phẩm Minh Dương, Công ty cổ phần công nghệ chiếu sáng và tiết kiệm điện, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển xây dựng Ánh Dương.

Tại mỗi doanh nghiệp, các chuyên gia của GreenDC đã tiến hành thu thập tài liệu, số liệu phục vụ đánh giá sản xuất sạch hơn, khảo sát tình hình hoạt động, sản xuất, hiện trạng sử dụng năng lượng, hiện trạng thiết bị tiêu thụ năng lượng; Tiến hành đo kiểm các thiết bị chính và các thông số đánh giá chất lượng môi trường; Đánh giá hiện trạng công nghệ, quy trình sản xuất, hệ thống thiết bị sản xuất của doanh nghiệp, qua đó xác định tổn thất trong quá trình sản xuất và các cơ hội áp dụng sản xuất sạch hơn tại đơn vị, đồng thời đề xuất các giải pháp áp dụng sản xuất sạch hơn tại doanh nghiệp; Tổng hợp và xây dựng báo cáo đánh giá sản xuất sạch hơn tại đơn vị.

Tổng kinh phí các doanh nghiệp đã chi trả để triển khai các giải pháp là gần 1 tỷ đồng.

Previous articleNHẬT BẢN MONG THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT TẠI VIỆT NAM
Next articleTổ chức sự kiện