Hệ thống xử lý chất thải thu hồi và chuyển hoá năng lượng nhằm giảm thiểu phát thải CO2

Chúng tôi giới thiệu hệ thống xử lý chất thải thành Năng lượng (WtE) (bao gồm đốt chất thải để tạo ra điện, Lên men chất thải để tạo ra khí sinh học được sử dụng làm khí đốt, phát điện, …) và giới thiệu giá trị mới của chúng tôi, đó là sự kết hợp của những hệ thống điện rác với các ngành công nghiệp và sự kết hợp với hệ thống chuyển đổi điện năng (Hệ thống tạo hydro từ năng lượng tái tạo, công nghệ Methanatin để tạo khí metan từ hydro) để giảm CO2 từ các nhà máy điện rác & chuyển đổi CO2 thành Năng lượng mới.

Thông tin chi tiết

Previous articleHiện trạng và tiềm năng điện rác ở Việt Nam
Next articleCông nghệ Bơm nhiệt và trữ nhiệt tiết kiệm năng lượng, giảm hiệu ứng nhà kính