Hiện trạng và tiềm năng điện rác ở Việt Nam

Đánh giá tiềm năng thị trường chất thải và đốt rác phát điện bao gồm chất thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp.
Phân tích một số khó khăn vướng mắc cũng như rào cản gặp phải của nhà đầu tư trong quá trình xây dựng và triển khai dự án về điện rác, đồng thời đề xuất một số giải pháp để thúc đẩy thị trường về điện rác ở Việt Nam.

Thông tin chi tiết

Previous articleGiảm năng lượng bằng sử dụng khí tự nhiên
Next articleHệ thống xử lý chất thải thu hồi và chuyển hoá năng lượng nhằm giảm thiểu phát thải CO2