Công nghệ

Hệ thống đồng phát và sử dụng Hydro để sản xuất...

Giới thiệu các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả cao và năng lượng tái tạo: KAWASAKI Tua...

Công nghệ Bơm nhiệt và trữ nhiệt tiết kiệm năng lượng,...

Giới thiệu về công nghệ bơm nhiệt và hệ thống trữ nhiệt tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải...

Hệ thống xử lý chất thải thu hồi và chuyển hoá...

Chúng tôi giới thiệu hệ thống xử lý chất thải thành Năng lượng (WtE) (bao gồm đốt chất thải...

Hiện trạng và tiềm năng điện rác ở Việt Nam

Đánh giá tiềm năng thị trường chất thải và đốt rác phát điện bao gồm chất thải sinh hoạt...

Giảm năng lượng bằng sử dụng khí tự nhiên

Các lợi ích của chuyển đổi nhiên liệu đốt từ than, dầu, diesel bằng khí tự nhiên. Hiện trạng...

Hệ thống Pin lưu huỳnh natri lưu trữ năng lượng

Pin lưu huỳnh Natri là loại pin quy mô lớn, có thể lắp đặt rộng rãi, công suất 560MW...

Phổ biến máy bơm nhiệt ở nhật bản – Triển vọng...

Theo Trung tâm Công nghệ Trữ nhiệt & Bơm nhiệt Nhật Bản (HPTCJ), việc nhân rộng và phổ biến...

Hiệu quả sử dụng máy bơm nhiệt trong thương mại và...

Giảm phát thải các-bon là một trong những chìa khóa cho xã hội bền vững và quyết liệt giảm...