Dự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bộ Công thương, UNIDO

Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho lò hơi công nghiệp tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 9/2017 – 8/2018

Previous articleDự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam
Next articleTHÔNG BÁO VỀ HỘI THẢO EMAK10