Dự án: Dự án Nghiên cứu khả thi thúc đẩy các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu quả và công tác quản lý các chất fluorocarbons (FCs) dùng trong thiết bị làm lạnh và điều hòa không khí tại Việt Nam

Chủ đầu tư: E & E Solution, Bộ Môi trường Nhật Bản (MOJ)

Nhiệm vụ: Hỗ trợ thực hiện và Tổ chức truyền thông giới thiệu, quảng bá kết quả dự án

Thời gian thực hiện: 8/2016 – 2/2017

Previous articleDự án: Kiểm toán năng lượng
Next articleDự án: Dự án JCM “Thúc đẩy MRV cho sử dụng Điều hòa không khí trong các bệnh viện quốc gia tại Việt Nam