Chính sách an toàn

Đánh giá tác động xã hội, đánh giá tác động môi trường, tái định cư, giới, dân tộc thiểu số… Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, truyền thông

Đang cập nhật…

Previous articleSmart Energy Management for Any Size Building
Next articlePhổ biến máy bơm nhiệt ở nhật bản – Triển vọng giảm phát thải khí nhà kính và tiêu thụ năng lượng cuối cùng