BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC GIẢI THƯỞNG SẢN PHẨM HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG CAO NHẤT NĂM 2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 588/QĐ-BCT phê duyệt Quy chế Giải thưởng Sản phẩm hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2020.

Nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất được ban hành kèm theo mã QR

Đối tượng tham gia Giải thưởng là tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam, sản xuất và kinh doanh các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng thuộc các nhóm sản phẩm được quy định tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 03 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Sản phẩm đăng ký dự thi phải là sản phẩm được sản xuất, gia công trong nước hay được nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.

Sản phẩm phải đạt mức hiệu suất năng lượng cao nhất xác định theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc tế về hiệu suất năng lượng và tiêu chí do Hội đồng kỹ thuật Giải thưởng công bố.

Ngoài ra, sản phẩm phải có công nghệ sản xuất hiện đại, thân thiện môi trường; có khả năng sản xuất và tiêu thụ phổ biến trên thị trường; cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý chất lượng, an toàn và phòng chống cháy nổ.

Đây là lần đầu tiên Bộ Công Thương tổ chức giải thưởng liên quan đến sản phẩm hiệu suất năng lượng, thể hiện rõ mong muốn của Bộ trong việc thúc đẩy xu hướng tiêu dùng sản phẩm xanh, tiết kiệm năng lượng, theo đúng định hướng của Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Sau 2 vòng chấm sơ tuyển và chung khảo, Hội đồng kỹ thuật Giải thưởng sẽ lựa chọn ra doanh nghiệp có sản phẩm đạt tiêu chí hiệu suất năng lượng cao nhất.

Doanh nghiệp sẽ được Bộ Công Thương trao Cúp Người dẫn đầu và sản phẩm của doanh nghiệp sẽ được cấp Giấy chứng nhận và dán nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất. Đây là nhãn năng lượng được Bộ Công Thương ban hành và công bố hàng năm cho những sản phẩm, thiết bị trên thị trường đạt hoặc vượt mức hiệu suất năng lượng cao (HEPS) do Bộ quy định theo từng thời kỳ, trên cơ sở đề xuất của Hội đồng kỹ thuật Giải thưởng.

Nhãn hiệu suất năng lượng cao nhất được ban hành kèm theo mã QR, phục vụ việc tra cứu thông tin về sản phẩm, được hiển thị đầy đủ, công khai trên website của Bộ Công Thương.

Giải thưởng sẽ diễn ra từ tháng 03/2020.

Nguồn http://tietkiemnangluong.com.vn/

Previous articleHỘI NGHỊ QUỐC TẾ G20 VÀ CÁC NƯỚC ASEAN VỀ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
Next articleNHẬT BẢN MONG THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG BƠM NHIỆT TẠI VIỆT NAM