Dự án: Xây dựng giáo trình phục vụ đào tạo online về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Chủ đầu tư: Trung tâm Tiết kiệm năng lượng thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học công nghệ Tp.HCM

Nhiệm vụ: Xây dựng giáo trình, biên tập nội dung, biên tập hình ảnh và quay 30 clip hướng dẫn môn học, phục vụ đào tạo online về năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp

Thời gian thực hiện: 2016

 

Previous articleKẾT QUẢ KIỂM KÊ QUỐC GIA KHÍ NHÀ KÍNH NĂM 2014
Next articleDự án: Kiểm toán năng lượng