Dự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam

Chủ đầu tư: Bộ Công thương, UNIDO

Nhiệm vụ: Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho lò hơi công nghiệp tại Việt Nam

Thời gian thực hiện: 9/2017 – 8/2018

Previous articleDự án: Hỗ trợ áp dụng các giải pháp sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp tại các Khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố
Next articleDự án: Thúc đẩy việc sử dụng và vận hành lò hơi công nghiệp hiệu quả năng lượng tại Việt Nam